Meer informatie

Meer informatie

Wilt u graag eens spreken met een hulpverlener?

  • U kunt altijd terecht bij een ouderenadviseur van de welzijnsorganisatie uit uw gemeente.
  • Ook de wijkverpleegkundige of de huisartsenpraktijk weet veel over ouderen en over de ouderenzorg.
  • In iedere gemeente is een sociaal team. Soms heet dit Sociaal Wijkteam, Kernteam, Wmo team of Vraagwijzer-team. Deze hulpverleners hebben een brede kennis. Zij kunnen u ook adviseren waar u terecht kunt voor bijvoorbeeld woonadvies. Of voor de vergoedingen van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Uw gemeente weet waar u moet zijn. In de gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers.
  • Ergotherapeuten kunnen ook helpen met adviezen rond uw woning en het dagelijks leven. Fysiotherapeuten kunnen advies geven hoe u het beste kunt bewegen in en om huis. Vaak geeft een zorgverzekering hier een vergoeding voor.
  • In sommige gemeenten is er een aparte Informatie-en advieslijn (bijvoorbeeld een ‘Stip info en advieslijn’). Uw gemeente weet de telefoonnummers.

 

Download hier een PDF-versie van de informatie op deze website, die u kunt printen.

 

'Als ik ouder word' past binnen de benadering 'Easycare, met de oudere aan het stuur.' Zie ook www.easycare.nl.

Wilt u meer weten over het netwerk 100, dat deze website heeft ontwikkeld? Kijk op www.netwerk100.nl. Netwerk 100 is verbonden aan het landelijke programma Beter Oud, zie www.beteroud.nl

 

Voor wie?

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?