Introductie

Introductie

Op deze website vindt u verhalen en vragen over het ouder worden. Om over na te denken en over te praten. U bent van harte uitgenodigd om er gebruik van te maken. Deze website is ontwikkeld door ouderen en professionals van het Netwerk 100, het welzijns- en zorgnetwerk van Zuidoost Gelderland. Het is gebaseerd op onderzoek onder ouderen (de zogenaamde Easycare methode).

Voor wie is deze website?

Deze website is een uitnodiging aan u, als u wilt nadenken over het ouder worden. ‘Wat komt er op mij af bij het ouder worden?’ ‘Wat vind ik belangrijk?’ ‘Wat wil ik aanpakken?’

Wat staat er in?

Er staan vragen en verhalen in over het dagelijks leven. Over wonen, gezondheid, gevoelens, sociale contacten, meedoen, enzovoorts. Deze vragen en verhalen zijn gebaseerd op gesprekken en op onderzoek naar wat ouderen bezighoudt.

Waarom zou ik deze website gebruiken?

Deze website is bedoeld als een hulpmiddel. Misschien krijgt u meer ideeën over welke dingen u wilt gaan regelen. U kunt ook ontdekken of er dingen zijn die u anders wilt doen. Dit kan ook anderen helpen om met u mee te denken. U kunt deze website ook gebruiken om een gesprek met een hulpverlener of een arts voor te bereiden.

Hoe gebruik ik het?

Gebruik deze website vooral zoals u het zelf wilt. U kunt alles doornemen, of juist alleen het gedeelte dat u belangrijk vindt. De website is heel geschikt om samen door te nemen met iemand die u vertrouwt. Zijn/haar ideeën kunnen u helpen bij het nadenken. Het gaat er wel om wat ú vindt.

Vragen?

Het kan zijn dat u uw situatie wilt doorspreken met een hulpverlener. Dat is mogelijk. Onder "meer informatie" staan de verwijzingen naar hulpverleners.


>> Ga naar STAP 1 - Wat vind ik belangrijk?

 

Voor wie?

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?